ماه: ژوئن 2022

افشاگری یک پرسپولیسی پس از ۸ سال/ گزینه نیمکت استقلال عامل خط خوردن ستاره سرخ ها از تیم ملی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسیnow = new Date(); var head = document.getElementsByTagName(“head”)[0]; var script = document.createElement(“script”); script.type = “text/javascript”; script.async=true; var script_address = ‘https://tavoos.net/bannerANDnative/loader.min.js’; script.src = script_address + ‘?v=’…