بلوغ مرحله مهمی از رشد و تکامل است که با فرآیند پیچیده‌ای که توسط سیستم عصبی غدد تنظیم می‌شود اتفاق

نوشته آیا می‌دانستید که تغذیه نقش اساسی در بلوغ زودرس دارد؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper