پزشکی هسته ای شاخه‌ای از تصویربرداری پزشکی است که برای تشخیص و درمان از رادیوداروها استفاده می‌کند. به‌طور ویژه دو

نوشته پزشکی هسته ای چیست و چگونه به تشخیص و درمان بیماری‌ها کمک می‌کند؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper