گرمای شدید تابستان، یک حقیقت گریز ناپذیر است. همانطور که کمد لباس‌های ما با آمدن روزهای گرم سال تغییر می‌کند و لباس های خنک تر، سبک تر و مایوهای جذاب خود را در آن جای می دهیم، روتین های پوستی و آرایشی ما نیز باید تغییر کنند. مواد آرایشی که استفاده می کنیم باید بتوانند …

نوشته بهترین کرم پودر برای انواع مختلف پوست اولین بار در دکتر فارمو. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper